Jak sehnat návštěvníky?

Jestli není něco na internetu možné, pak je to to, aby web plnil své funkce tehdy, když nemá dostatečnou sledovanost. Každý web prostě musí mít dostatečně hojnou návštěvnost, aby byl co platný. Je potřeba nejen mít majitele a autora, respektive někoho, kdo na něj ukládá určité nabídky, ale musí tu být i ti, kdo dotyčné nabídky využívají tak, jak je to žádáno.

Jenže navzdory tomu, že jsou tu návštěvníci v dostatečném počtu nezbytní, se těchto velice často nedostává. Zkrátka a dobře pak web něco nabízí, ale nemá komu to nabízet. A je tedy v podstatě zcela zbytečný.

Nemilé, že? Samozřejmě pro toho, kdo by chtěl se svým webem něčeho dosáhnout, jenže toho kvůli nezájmu publika nedosahuje. Jenže co se s tím nadělá? Když tu lidé nejsou, prostě tu nejsou.

obrázek SEO

Má pak majitel takového webu čekat na to, až se situace zlepší sama od sebe? Může. Ale je to nejednou pošetilé počínání, je to marné čekání na to, co zřejmě nikdy nenastane. Protože web, který se ztratil veřejnosti v záplavě jiných internetových výtvorů, se z této záplavy jen stěží vynoří bez odborné pomoci.

A takovou odbornou pomocí, na niž by měli všichni provozovatelé nedostatečně navštěvovaných webů sázet ve snaze dosáhnout zlepšení situace, je SEO optimalizace. Tedy souhrn činností, jejichž posláním je učinit určitý web atraktivním z pohledu internetových vyhledávačů.

obrázek hledání

Proč je právě toto žádoucí, ne-li vysloveně nezbytné? Jednoduše proto, že jsou to právě internetové vyhledávače, které mohou zásadním způsobem ovlivnit to, co na internetu bude dostatečně navštěvováno, a co nikoliv.

Když je web z pohledu vyhledávačů dokonalý, nabízejí ho tyto hledající veřejnosti na předních příčkách dlouhého seznamu relevantních odkazů, tam, kde bude tento výtvor nejspíše otevřen a využit, a naopak. A je to právě SEO, jež dokáže optimalizovaný web na tyto výhodné pozice dostat. A tím mu zajistit zájem veřejnosti, o který tu jde v první řadě.