K „čistším“ pohonným zdrojům

1)      VODÍK
Vodík lze přepravovat jako podchlazenou kapalinu a spalovat jako plyn. Jediným produktem vzniklým během spalování zůstává vodní pára. V dnešní době se využívá katalyzátorů, které mění obsah výfukových plynů (kysličník uhelnatý, dusičnany a nespálené uhlovodíky) na amoniak a kysličník uhličitý, které škodí ovzduší v podstatně menší míře.
–  Kladempři užití vodíku je jeho dobrá účinnost z pohledu ekologického a solidní dojezd z pohledu úsporného.
–  Bohužel je současný vodík dražší než benzin nebo nafta.

2)      GASOHOL
Alternativní pohonnou hmotou pro spalovací motory může být směs alkoholu (především etylalkoholu) a benzinu.
–  Etylalkohol (etanol) patří k palivům vyráběným z obnovitelných zdrojů (např. zrnin, tedy kukuřice aj.) a snižuje emise skleníkových plynů.
– Etanolových veřejných čerpacích stanic je pro nedostatek poptávky pouze omezený počet.

3)      HYBRIDNÍ ELEKTRICKÁ VOZIDLA
Baterií napájený elektromotor pohání automobil, případně pomáhá spalovacímu motoru hnát vozidlo. Spalovací motor současně pomáhá dobíjet baterii. Jako zdroj energie bývá využíván akumulátor, který je nutné před jízdou plně nabít, neboť od jeho kapacity se odvíjí dojezdová vzdálenost. Současné preferované elektromobily, čerpající energii vedle baterií např. i ze solárních panelů, spalovací motor neobsahují stejně jako např. převodovku, výfukový systém, olej, zapalovací svíčky, spojku apod.

–  Elektromotory bývají technicky spolehlivější, méně náročné na údržbu a mívají delší životnostnež ostatní části vozidla.
–  Nevýhodná je především vysoká nákupní cena akumulátorů, delší doba potřebná pro nabíjení a relativně nižší dojezdová vzdálenost (též v závislosti na terénu vozovky, větší dojezd pochopitelně po rovinách). Při užití spalovacího motoru se nevyhneme nežádoucím emisím.

4)      LPG
Zkapalněný plyn (nejčastěji propan-butanová směs) neobsahuje olovo a benzenové uhlovodíky. Automobily na plynový pohon si uchovávají své jízdní vlastnosti, přibližně stejný výkon a vyhovují normám stanoveným na snížení znečištění. Tankování je rovněž velice jednoduché.
–  Cena paliva je nižší oproti dalším alternativním pohonům a snížené jsou též emise skleníkových plynů.

–  Hlavním negativem je fakt, že LPG je fosilním palivem, jehož zásoby jsou omezené.  Směs propanu a butanu je těžší než vzduch a se usazuje na podlaze, což je důvodem, proč vozidla s pohonem LPG nesmí do mnoha podzemních garáží.
 
Co se týče pohonu na zemní plyn (LNG), náklady na tyto pohonné jednotky jsou o mnoho nižší v porovnání s benzinem či naftou, ale zároveň rostou náklady na vozidlo samotné, mj. též v souvislosti se zmenšeným zavazadlovým prostorem v důsledku zvláštní tlakové palivové nádrže.