Memsep, filtrace pitné vody


Firma VWS Memsep již působí dlouho v oblasti, která je spojena s vodou. Zabýváme se jejími úpravami a filtrací, postavíme menší vodárnu nebo ÄistiÄku, zbudujeme celý vodárenský komplex nebo velkou Äistírnu pro mÄ›sta. NaÅ¡e produkty jsou nejen kvalitní, ale pÅ™edevším bezpeÄné a nezávadné. Zasloužíme se nejen o postavení vodárenského zařízení, ale také o jeho následný servis a případné opravy. Hlavní náplní naší práce je filtrace pitné vody, a to nejen pro průmyslové komplexy nebo velké obce, ale také pro soukromé osoby a domácnosti. Již není žádnou novinkou, že i v malých domech, nebo rekreaÄních zařízeních, kde se poblíž nachází zdroj vody, jsou používány nejrůznÄ›jší úpravny menších rozmÄ›rů, nebo dokonce pÅ™enosné. Samotnou podstatou každé filtrace pitné vody a jakékoliv její další úpravy jsou Äinnosti jako odsolování, odvápnÄ›ní, regulace kyselosti, odstranÄ›ní těžkých kovů a organických látek, které by mohly způsobit nÄ›které nežádoucí přírodní procesy, jako například hnití Äi zahnívání.

Pokrytí po celém světě

NaÅ¡e spoleÄnost má obrovské pokrytí po celém svÄ›tÄ› a v nÄ›kterých obřích mÄ›stech. Více než 150 mÄ›st Äi jiných obcí po celé planetÄ› využívají naÅ¡e technologie a spolupracují s námi. I díky tomuto faktu neustále zdokonalujeme své služby a naÅ¡im zákazníkům dodáváme nÄ›co více, než jen základní služby v oblasti vodohospodářství. Máme vlastní zákaznické centrum, v kterém se budete cítit skvÄ›le a odnesete si odsud mnohou užiteÄných informací a rad. Staňte se také odborníkem na vodu. MÄ›jte u domku nebo u chaty Äi chalupy vlastní malou mobilní úpravnu vody, poÅ™iÄte si kvalitní zařízení na filtrace pitné vody od spoleÄnosti VWS Memsep. NaÅ¡e produkty, ale i služby jsou vždy certifikovány a splňujeme veÅ¡keré normy, nejen evropské, ale také globální, které nám umožní pronikat se svou technologií do vÅ¡ech koutů svÄ›ta.