Archiv rubriky: Online

Instalatéři řeší v rámci havarijních služeb i úniky plynu


Pamatujete se na detonaci zaviněnou únikem zemního plynu v Praze v Divadelní ulici na vltavském nábřeží v dubnu roku 2013? Výbuch plynu se naštěstí obešel bez ztráty na lidských životech, ale vyžádal si mnoho zraněných osob. Umíte si představit, kdyby k výbuchu došlo v budově plné lidí, například v samotném divadle?

plynový hořák

Zemní plyn je velmi nebezpečná třaskavina a hlavní úskalí tohoto média spočívá v tom, že se velmi špatně odhaluje, protože je bez barvy a bez zápachu, z tohoto důvodu se záměrně do něho přidává silně aromatická látka, která jeho přítomnost oznamuje i ve velmi nízkých koncentracích. Problém je ale v tom, že jakmile se plyn začne prostředím šířit, lidé buď začnou panikařit, anebo si neví rady, co mají vlastně dělat.

výbuch plynu

Mějte uložený telefon na havarijní servis – v životě se vyplácí některé prozřetelné chování a jedním z nich je i ukládání důležitých telefonních čísel. Všichni jistě dobře znáte notoricky známé bezplatné linky na Hasiče, Policii a Rychlou zdravotnickou službu RZS, ale jen málokdo si ukládá kontakt na instalatéry. Když se pak někde objeví únik plynu, je třeba jednat velmi rychle a každá minuta je tu drahá. Než někde najdete kontakt na instalatéry, ti přijedou pozdě a mezitím už dojde k explozi.

Instalatéři havarijních služeb kanalizace-instalateri.cz vyjíždí v havarijních situacích takřka ihned a u úniků plynu to má vždy nejvyšší prioritu. Vyplatí se obvolat i hasiče, zdravotníky a policisty a ti pak společně s instalatéry havarijní situace řeší. Může se totiž v budoucnu opakovat případ Divadelní ulice v Praze a nikdo z nás není takový věštec, aby dokázal předpovědět, kdy, kde a za jakých okolností k nějakému úniku plynu dojde.

Vyplatí se být prozíraví a být připravení, protože prevence je vždy ten nejlepší lék. Vztahuje se to jak na naše zdraví, tak i na havarijní situace, které mají pod palcem instalatéři.

Být stále online?

Snad každý z nás denně sedá za obrazovku počítače. Pokud ne kvůli práci, pak alespoň aby si přečetl e-maily či napsal přátelům. U mladší generace to došlo ještě dále. Ti si v kapse stále nosí mobilní telefon připojený k síti a vyčkávají na cinknutí oznamující příchozí zprávu. Jakmile slyší kýžený zvuk, zapomenou na vše kolem a snaží se co nejrychleji odpovědět. Neberou ohledy na reálného člověka, se kterým právě mluvili nebo na to, že se zastavili uprostřed dveří při výstupu z autobusu. Dát přátelům najevo, že „já jsem online“ je v té chvíli nejdůležitější.
s mobilem i v přírodě
Online chaty mohou být nebezpečné.
Každý z nás se snaží prezentovat sám sebe co nejlépe, zejména pokud se seznamuje s novými neznámými lidmi přes internet, ale někteří o sobě vysloveně lžou. Muž se představí jako žena, napíše, že je mu 30, ačkoliv ve skutečnosti mu už táhne k 50 a zve vás na kafe. Říkáte si: „proč nejít s kamarádkou ven, na chatu jsme si dobře popovídali“ aniž byste cokoliv tušili.
práce na PC venku
Chování online se od skutečného hodně liší.
Dokonce i člověk, který to s vámi myslí dobře není v online světě zcela upřímný. Buď neodolá pokušení věci přibarvit a představit je v lepším světle nebo naopak nebere vaši debatu vážně. Jste daleko a váš přítel „na druhé straně“ se zcela zaměřuje na své myšlenky a názory. Nevidí vaši fyzickou osobu a tak vás zapomíná brát v potaz. Bezkontaktnost hovoru v něm vyvolává egocentrismus, aniž si toho je jakkoliv vědom.

Je možné problémům v online světě předejít?
Píšete-li si jen s lidmi, které důvěrně znáte i ve skutečném světě, nemáte se čeho obávat. Naopak od osob neznámých je dobré držet si odstup. Výhoda virtuální komunikace je snadná ignorace. Není nic jednoduššího než kliknout na tlačítko „blokovat“ nebo „spam“ a nevítaný host už se vám neozve. Pokud jste často online a máte tendenci psát ostatním jen tak, možná by bylo dobré se zamyslet, zda o to druzí skutečně stojí, abyste se vy sami nestali nežádoucími a nebyli bráni jako internetoví maniaci.

Jako každá jiná činnost může být i trávení volného času na síti příjemné odreagování či jinak prospěšné, ale může mít také zcela destruktivní vliv. O tom rozhoduje každý sám za sebe.

Poskytování online terapie

Terapeuti jsou odborníci, kteří dokáží reagovat na celou řadu problémů a obav a dovést člověka k té správné změně ve svém životě. Různorodost potíží je velká. Lidé chtějí o svých problémech svobodně mluvit, chtějí se v nich za pomoci odborníků vyznat a především najít pro ně řešení.
Konzultace s klientem nemusí probíhat jen v místnosti, ve které ji psycholog poskytuje. Terapie může mít více podob a jedna z nich jeonline. Rozhovor probíhá pomocí Skypu a jde vlastně o vzájemnou návštěvu, kdy se rozhovor nekoná pouze v ordinaci nebo kanceláři terapeuta, ale také u klienta doma. Z pohledu obou stran jde o smysluplný čas strávený u počítače.
 hovor přes skype
Více vyrovnaný vztah lékaře a pacienta
Při terapii online sice lékař nevidí vcházet pacienta do ordinace, nevidí jak se pohybuje, jak sedí, ale přesto ji terapeuti hojně využívají. Mohou se spojit se svými klienty kdekoliv a je jim odkryt jejich skutečný svět a jiné reálné okamžiky z jejich života, které by jinak nepoznali. Vidí třeba, jakou místnost si vybrali ke konzultaci, jaký obrázek mají na zdi nebo z jakého pijí hrnku. Poznávají celkové prostředí, v jakém se člověk pohybuje, i když jen omezené prostorem před monitorem. I oni sami mají nastavené zrcadlo, jelikož Skype zprostředkovává také jejich obrázek. Jde o důležitou zpětnou vazbu, kdy je vidět jejich bezprostřední reakce na pacientovo vyprávění. 
 zrzka u notebooku
Přínos pro klienty
Online terapie má přínos pro velké množství klientů a především pro ty, kteří jsou zvyklí rychle komunikovat a jednat a i od svého lékaře čekají okamžitou pomoc a časovou flexibilitu. Nemusí se tolik cítit být skutečnými pacienty, protože online komunikace je méně formální. Jsou to lidé hodně pracovně vytížení nebo ti, kteří tráví spoustu času na cestách nebo také ženy na mateřské dovolené. Online terapie je tedy přínosem pro velké množství klientů. 

Léky a jejich přeprava

Ano, je to velmi nepříjemné, když se ráno probudíme ze spaní a máme hlavu jako škopek. Pokud to není po prohýřené alkoholické noci, tak je to moc špatně. Měli byste si automaticky změřit teplotu, a pokud se teploměr vzpíná k vyšším číslům, je čas se podívat, jak to vypadá u vašeho lékaře zevnitř. A bez řečí. Spousta lidí se totiž domnívá, jak nejsou stateční, když nemoc přecházejí. To že šíří bacily a viry dál už je nezajímá. Jsou jen oni a nikdo jiný. Takové lidi však nemůžeme volně střílet, na to je zákon. Musíme prostě udělat opak toho co oni a tím na ně působit. https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-ziskavat-pratele-a-pusobit-na-lidi-29416%3Fc%3Dall Lékař nám napíše na papírek léky, to v lepším případě, jinak jen řekne, které si koupit a my jdeme shánět. Ano shánět, protože je v jedné lékárně mít nebudou.

léky a vitamíny

Jistě, můžeme tam zaměstnance chytit pod krk, ale věřte, že to nepomůže, protože on se vymluví na přepravce nebo dodavatele všeobecně. Popřípadě přímo na výrobce. To, že je hned vedle lékárna má už nějak nebere v potaz. Asi se tam umějí postarat. Vy však nevěřte tomu, že za to může přeprava léků. To v žádném případě. Na vině je tedy ten, kdo je měl v lékárně objednat. Tam je chyba a nikde jinde. I kdyby výrobce nevyráběl, měli jich mít zásobu. Přeprava léků totiž sama o sobě plní jen to, oč je požádána, respektive, k čemu dostane příkaz. Ona sama jako taková funguje, nebo by měla fungovat naprosto spolehlivě. A věřte že řidiči, pilotovi nebo lodnímu kapitánovi je jedno, zda naloží o bednu víc do té a té lékárny.

léky a peníze

Jmenoval jsem pilota a kapitána a vy se jistě usmíváte. Ale nejsem opilý, přeprava léků skutečně zajišťuje jak leteckou, tak i námořní dopravu. Činí tak již léta a bez toho by to asi ani nešlo. Takže až si zase příště půjde vyzvednou lékařem nadiktované léky, vzpomeňte si na tento malý článek. Ne že by vás to vyléčilo, ale třeba skutečně nebudete mít chuť škrtit pana lékárníka.

Máte být odškodněni?

Když dojde například při dopravní nehodě, pracovním úrazu, úrazu ve škole nebo dejme tomu v nějakém nákupním centru k něčímu úrazu, je docela běžné, že takovému jedinci náleží určité odškodnění. Pro takové situace existují pojistky, a jakmile někdo přijde k úhoně, má dostat alespoň peníze, jež mu kompenzují vzniklou škodu.

Zní to docela dobře, že? To sice člověka nezbaví bolestí ani případného psychického traumatu, ale pomůže mu to se s podobnou nastalou situací alespoň snáze vyrovnat.

Jenže je nasnadě, že o peníze nejde jenom jednotlivým lidem. Na těch záleží i pojišťovnám. A proto se nejednou stane, že je poškozenému nabídnuta jenom velice nízká částka, případně se dokonce činí pokusy nezaplatit mu nic. K čemuž dokážou využít pojišťovny kdejakou skulinu či právní kličku.

pojištění grafika

A je jasné, že zraněný se proti takové pojišťovně jen těžko ubrání, že se mu sotva podaří prosadit své oprávněné nároky. Protože jsou tu mnohé výhody právě na straně pojišťovny, jež má jako instituce i své právníky, i bohaté zkušenosti s podobnými pokusy vyvléci se ze svých povinností.

Nikdo ale naštěstí není ztracený. Pokud nedosahuje odškodnění takové výše, jakou poškozený očekával, je možné nalézt i instituci, jež mu s tím pomůže, jež mu dokáže vydobýt to, na co má dotyčný skutečný nárok. Protože tady vědí, jak si pořídit ten nejvhodnější odborný znalecký posudek, tady jsou schopni zajistit i právní pomoc, jež je nejednou nezbytná.

pojištění zdraví

Když je člověk zkrátka ošizen, existuje i silný partner, na kterého se může obrátit ve snaze dosáhnout toho, na co má nárok. A měl by tak učinit. Protože by bylo hloupé zbytečně přicházet o peníze, jež je možné oprávněně získat.

Institut odškodnění je tu totiž přece od toho, aby nebyl poškozený v nezaslouženě komplikované životní situaci, aby netrpěl víc, než je nevyhnutelné. Není tu od toho, aby se v jeho rámci braly oběti na hůl.

Zázrak jménem SEO

V dnešní době se už internetová stránka bez SEO optimalizace snad ani neobejde. Totiž vlastně sice obejde, ale je bez ní prakticky zbytečná. A to z toho prostého důvodu, že neoptimalizovanou stránku prakticky nikdo nenajde, a z těch, kdo na ni přesto zavítají, pak půjde většinou o ty, jež na ni její majitel výslovně upozornil, nebo o nějaké zbloudilce, kteří ji nalezli víceméně náhodou. A je jasné, že toto není žádné terno – protože ti, které na ni upozorníme, už nás vesměs znají a nepotřebují se tak na ni dívat, a ten, kdo na ní skončí omylem, sotva učiní to, co od své stránky očekává její vlastník, a nejspíše zase hezky tiše zmizí v nenávratnu.
růst sea
Je to smutné, ale je to tak. A to proto, že je už dnes internet nasycen vším možným a lze toho na něm nalézt tolik, že je málo pravděpodobné, že by si někdo z hledajících vybral právě a pouze tuto jednu z nepřeberného množství stránek.
manažer na seo
A právě proto je tu SEO optimalizace. Jež plní rovnou několik úkolů, vedoucích k tomu, aby se taková stránka stala atraktivní, aby ji měli uživatelé internetu na očích a častěji na ni zavítávali. SEO optimalizace tak
a) analyzuje klíčová slova a vybírá ta, která bude zřejmě hledat ve vyhledávačích nejvíce uživatelů a která je tak třeba upřednostnit
b) vhodně rozmísťuje klíčová slova, a to tak, aby byla přehledná, zvýrazněná, podstatná a výstižná
c) tvoří zpětné odkazy, jež lze získat třeba zařazením do nějakých katalogů firem a podniků, výměnou či prodejem
d) tvoří kvalitní, poutavý a propracovaný obsah webu, bez kterého se na tento logicky nikdo nalákat nenechá
Díky tomu se dostává odkaz na takovou stránku na přední pozice ve vyhledávačích, což dává mnohem větší naději na to, že si jí někdo všimne a že jí následně i zůstane věrný. Zatímco jinak by byl zastrčený někde v šedi průměru a nikdo by ho jen tak nenašel, ani kdyby se uhledal k smrti.
A tak je SEO vlastně něco, co přesvědčí internetové vyhledávače, že právě ta která stránka stojí za povšimnutí a za preference. A když ji tyto náležitě vyzdvihnou, je úspěch na cestě. A pokud je pak taková stránka skutečně kvalitní, je onen úspěch dokonce zaručen.
Nyní tedy již víte, . A zbývá už jenom najít někoho, kdo ji pro vás zařídí, protože – bez urážky – amatér to tak dobře jako profesionál nezvládne.
Ovšem najít někoho, kdo se na SEO specializuje, složité není. Protože zde neplatí to o kovářově bosé kobyle, specialisty na toto najdete i na internetu velmi snadno.
Kontaktujte je a máte vystaráno. Věřte mi.

Dokážeme zviditelnit i Vás

Ať už se věnujete výrobě či prodeji zboží nebo nabízíte jakýkoliv druh služeb, jistě dobře víte, že v dnešní době už se nestačí spoléhat pouze na reklamu v podobě letáků či jiných reklamních produktů v papírovém provedení a pokud chcete, aby se o Vaší firmě vědělo opravdu všude a nejen ve Vašem blízkém okolí, tak je nutné být vidět na místě, kde se koncentruje nejvíce lidí. I když je možností spousta, tak jsou možnosti, na které je spolehnutí. Tímto místem je internet. V dnešní době i kdy lidé jen hledají třeba instalatéra či prodejnu rybářských potřeb, tak jako první sednou k počítači a hledají na internetu.
výběr zboží na tabletu.jpg

Ale jen nějaké obyčejné stránky vytvořené tak zvaně na koleně Vás zrovna neproslaví. Ono nejde jen o to mít internetové stránky, ale mít opravdu kvalitně vytvořený web v dokonalém designu, opravdu přehledný, aby se na něm dobře orientovalo a aby Vaši budoucí zákazníci všechno našli a dozvěděli se všechny nutné potřebné informace. A právě proto je dobré se v tomto ohledu obracet na odborníky. My Vám rádi pomůžeme a ve všem poradíme. Vytvoříme pro vás opravdu dokonalý web, který bude vynikající pro obě strany.
zrcadlový hrnek.jpg

Ono totiž u webových stránek či dokonce u internetových obchodů nejde jen o to, aby se v nich dobře orientovali zákazníci, ale také aby se dobře ovládali Vám, jak jejich majitelům, abyste se dostali k objednávkám a tak podobně. Se vším tímhle Vám pomůžeme. Vaše internetové stránky budou naprosto dokonalé, přehledné a na první pohled také zajímavé a zaujmou všechny Vaše budoucí zákazníky. Stačí jen tak málo. Obraťte se na nás a my už se o všechno postaráme. Na naši práci se můžete spolehnout. Jistě i vy budete velmi spokojeni. Všechno bude podle Vašich požadavků a Vašich představ. Vy se nebudete muset vůbec o nic starat a bez obav se nám můžete svěřit. A to se přece vyplatí.